Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σε αυτήν τη σελίδα

Αυτή η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ισχύει για δεδομένα που συλλέγονται από το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών μέσω υπηρεσιών του στο Web, καθώς και μέσω των υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων που διατίθενται εκτός σύνδεσης. Δεν ισχύει για τις τοποθεσίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών που δεν εμφανίζονται ή δεν συνδέονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου ή που φέρουν τις δικές τους δηλώσεις προστασίας απορρήτου.

Συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών

Σε κάποιες τοποθεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών, σας ζητάμε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διεύθυνση οικίας ή εργασίας ή τηλεφωνικό αριθμό. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δημογραφικά στοιχεία, όπως τον ταχυδρομικό σας κώδικα, την ηλικία, το φύλο, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις αγαπημένες σας ασχολίες. Εάν επιλέξετε να κάνετε μια αγορά ή να εγγραφείτε σε μια συνδρομητική υπηρεσία επί πληρωμή, θα σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες όπως τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και τη διεύθυνση χρέωσης, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογαριασμού χρέωσης Ταμείο Σύνταξης Ιατρών.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών, θα σας ζητηθεί να εισέλθετε με κωδικό πρόσβασης. Είναι επίσης πιθανό να σας ζητηθεί, ως μέρος της διαδικασίας δημιουργίας των διαπιστευτηρίων σας, να παράσχετε ερωτήσεις και μυστικές απαντήσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, για να σας βοηθήσουμε στην επαναφορά του κωδικού πρόσβασής σας, καθώς και μιας εναλλακτικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη ασφάλεια και σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα επιπλέον κλειδί ασφαλείας. Τέλος, θα εκχωρηθεί ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός στα διαπιστευτήριά σας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των διαπιστευτηρίων σας και των σχετικών πληροφοριών.

Αρχή σελίδας

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, για τη λειτουργία και τη βελτίωση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών του. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών, βελτίωση των τοποθεσιών ή των υπηρεσιών ώστε να είναι πιο εύχρηστες - απαλλάσσοντάς σας από την ανάγκη να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες - έρευνες και αναλύσεις με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των τεχνολογιών μας, καθώς και εμφάνιση περιεχομένου και διαφημιστικού υλικού προσαρμοσμένου στα δικά σας ενδιαφέροντα και προτιμήσεις.

Χρησιμοποιούμε επίσης τις προσωπικές σας πληροφορίες για την επικοινωνία μαζί σας. Ενδέχεται να στέλνουμε ορισμένα υποχρεωτικά μηνύματα σχετικά με τις υπηρεσίες όπως επιστολές υποδοχής, υπενθυμίσεις χρέωσης, πληροφορίες σχετικά με τεχνικά θέματα και ανακοινώσεις ασφαλείας. Επιπλέον, με τη δική σας άδεια, ενδέχεται, περιστασιακά, να σας στέλνουμε έρευνες προϊόντων ή διαφημιστικά μηνύματα αλληλογραφίας για να σας ενημερώνουμε για τη διαθεσιμότητα άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών από το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στις τοποθεσίες και από τις υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών διατηρεί εγκαταστάσεις.

Αρχή σελίδας

Κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Με εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση, δεν θα αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών χωρίς τη συναίνεσή σας.

Ορισμένες υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ενδέχεται να παρέχονται σε συνεργασία με κάποια άλλη εταιρεία. Εάν εγγραφείτε σε αυτές τις υπηρεσίες ή τις χρησιμοποιήσετε, το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών και η άλλη εταιρεία μπορεί να λαμβάνουν και οι δύο πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται από κοινού.

Κατά καιρούς αναθέτουμε σε άλλες εταιρείες την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας, όπως για παράδειγμα για τον έλεγχο της διαδικασίας επεξεργασίας και παράδοσης των μηνυμάτων, την παροχή υποστήριξης πελατών, τη φιλοξενία τοποθεσιών Web, την επεξεργασία συναλλαγών ή την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων των υπηρεσιών μας. Στους παροχής υπηρεσιών αυτούς θα επιτρέπεται να λαμβάνουν μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή της υπηρεσίας. Απαιτείται από αυτές να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ωστόσο, για επεξεργασία πιστωτικών καρτών, οι πωλητές εντοπισμού απατών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν συγκεντρωτικά δεδομένα, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν. Έτσι, ανιχνεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρήση πιστωτικών καρτών σε απάτες. Ενδέχεται να προσπελάσουμε ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου: (α) να τηρήσουμε το νόμο ή να ανταποκριθούμε σε σύννομες αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες, (β) να προστατέψουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμβάσεών μας ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών μας ή (γ) ενεργούν καλή τη πίστη, θεωρώντας ότι η προσπέλαση ή η αποκάλυψη των στοιχείων είναι απαραίτητη για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των υπαλλήλων και των πελατών του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ή του κοινού. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες ως μέρος εταιρικής συναλλαγής, όπως μια συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Αρχή σελίδας

Πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας

Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα προβολής ή επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας σε ενεργό σύνδεση. Προκειμένου να αποτραπεί η προβολή των προσωπικών πληροφοριών σας από άλλους, θα σας ζητηθεί η είσοδος με τα διαπιστευτήριά σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης). Οι κατάλληλες μέθοδοι για την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες θα εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Κάποιες υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω των παραπάνω συνδέσεων. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης που περιγράφονται από την υπηρεσία. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web που διαθέτουμε και εμείς θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 30 ημερών.

Αρχή σελίδας

Προτιμήσεις επικοινωνίας

Μπορείτε να διακόψετε την αποστολή μελλοντικών διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εκ των προτέρων κάποιες επιλογές σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας προώθησης από συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών.

Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για την προβολή ηλεκτρονικών διαφημίσεων. Ούτε σε περιπτώσεις υποχρεωτικών μηνυμάτων υπηρεσίας που θεωρούνται μέρος ορισμένων υπηρεσιών του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών, τα οποία ενδέχεται να λαμβάνετε περιοδικά εάν δεν ακυρώσετε την υπηρεσία.

Αρχή σελίδας

Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών έχει δεσμευτεί για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών και πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Εάν χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για την προστασία των πληροφοριών των λογαριασμών σας και των προσωπικών σας πληροφοριών, είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην αποκαλύπτετε αυτές τις πληροφορίες σε κανέναν. Εάν μοιράζεστε με άλλο άτομο έναν υπολογιστή, θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε πριν την έξοδό σας από μια τοποθεσία ή υπηρεσία, ώστε να αποτρέψετε την πρόσβαση στις πληροφορίες σας από τους μετέπειτα χρήστες.

Αρχή σελίδας

Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν παιδιά

Πολλές τοποθεσίες και υπηρεσίες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών απευθύνονται σε γενικό κοινό και δεν συλλέγουν σκόπιμα προσωπικές πληροφορίες από παιδιά. Όταν μια τοποθεσία του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την ηλικία και οι χρήστες χαρακτηρίζονται ως ηλικίας κάτω των 18, η τοποθεσία είτε θα αποκλείσει τους χρήστες από την παροχή προσωπικών πληροφοριών, είτε θα ζητήσει τη συναίνεση των γονέων για τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών των παιδιών τους. Δεν θα ζητήσουμε σκόπιμα από παιδιά κάτω των 18 ετών να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες από τις λογικά απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας.

Σημειώστε ότι εάν δώσετε τη συναίνεσή σας για χρήση των υπηρεσιών του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών από τα παιδιά σας, θα περιλαμβάνονται υπηρεσίες επικοινωνίας που απευθύνονται σε γενικό κοινό όπως αυτές του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και των ομάδων στο Internet.

Αρχή σελίδας

Χρήση των cookies

Οι τοποθεσίες Web του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών χρησιμοποιούν cookies για να σας επιτρέπουν την είσοδο στις υπηρεσίες μας και για να σας βοηθούν να προσαρμόζετε την περιήγησή σας στο Web. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από κάποιο διακομιστή ιστοσελίδων. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν να διαβαστούν αργότερα από ένα διακομιστή Web στον τομέα που σας έδωσε το cookie. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την είσοδο ιών στον υπολογιστή σας.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον υπολογιστή σας προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο, δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά, καθώς και να εμφανίζετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας σε αυτές τις τοποθεσίες.

Όταν συνδέεστε σε μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής σας αποθηκεύουμε τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό σας και την ώρα που συνδεθήκατε, σε ένα κρυπτογραφημένο cookie, στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό το cookie σας επιτρέπει να μετακινείστε από τη μία σελίδα της τοποθεσίας στην άλλη χωρίς να απαιτείται είσοδος ξανά σε κάθε σελίδα. Κατά την έξοδό σας, αυτά τα cookies διαγράφονται από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies, για τη βελτίωση της εμπειρίας σύνδεσης. Για παράδειγμα, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου μπορεί να είναι αποθηκευμένη σε ένα αρχείο cookie το οποίο θα παραμείνει στον υπολογιστή σας μετά την έξοδό σας. Αυτό το cookie επιτρέπει την αυτόματη καταχώρηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε την επόμενη φορά που θα εισέλθετε να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μόνο τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν δημόσιο υπολογιστή ή δεν θέλετε να αποθηκευτούν αυτές οι πληροφορίες με άλλον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο κουμπί επιλογής στη σελίδα εισόδου και το συγκεκριμένο cookie δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Web δέχονται αυτόματα τα cookies, στις περισσότερες περιπτώσεις όμως μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τα άλλα διαδραστικά χαρακτηριστικά των τοποθεσιών Web του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών και των υπηρεσιών που εξαρτώνται από cookies, ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα να τηρηθούν.

Αν επιλέξετε να αποδέχεστε cookies, έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαγράψετε αργότερα τα cookies που έχετε αποδεχθεί. Στον Internet Explorer 7, μπορείτε να διαγράψετε cookies επιλέγοντας “Εργαλεία”, “Διαγραφή ιστορικού περιήγησης”, και κάνοντας κλικ στο κουμπί “Διαγραφή Cookies”. Αν επιλέξετε να κάνετε διαγραφή cookies όλες οι ρυθμίσεις και οι προτιμήσεις που ελέγχονται από αυτά τα cookies, περιλαμβανομένων των προτιμήσεων που αφορούν τις διαφημίσεις, θα διαγραφούν και ενδέχεται να χρειαστεί να ξαναδημιουργηθούν.

Αρχή σελίδας

Χρήση των Web beacon

Οι ιστοσελίδες του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ενδέχεται να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες γνωστές ως "Web beacon" - συχνά ονομάζονται και αρχεία .gif ενός pixel - οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παροχή cookies στις τοποθεσίες μας, για την καταμέτρηση των χρηστών που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες και για την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή συνεργατών. Ενδέχεται να περιλαμβάνουμε Web beacon σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ενημερωτικά δελτία προκειμένου να προσδιορίζουμε κατά πόσο τα μηνύματα έχουν ανοιχτεί και παραποιηθεί.

Απαγορεύουμε τη χρήση των Web beacon που υπάρχουν στις τοποθεσίες μας από τρίτους με σκοπό τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών σας ή την πρόσβαση σε αυτές.

Αρχή σελίδας

Έλεγχος αυτόκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ("Spam")

Το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών θεωρεί σημαντικό τον έλεγχο των αυτόκλητων μηνυμάτων εμπορικής αλληλογραφίας, που είναι γνωστή επίσης ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία ("spam"). Το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών δεν θα προβεί σε πώληση, μίσθωση ή ενοικίαση σε τρίτους των λιστών συνδρομητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της. Παρόλο που το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών συνεχίζει να εξετάζει και να εφαρμόζει νέες τεχνολογίες, όπως εκτεταμένες δυνατότητες φιλτραρίσματος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία η οποία να μπορεί να εμποδίσει εξ ολοκλήρου την αποστολή και τη λήψη αυτόκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η χρήση εργαλείων αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η μη κοινοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν είστε συνδεδεμένοι θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τον αριθμό των αυτόκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνετε.

Αρχή σελίδας

Ισχύς της παρούσας Δήλωσης προστασίας απορρήτου

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αρχικά μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web.

Αρχή σελίδας

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου

Θα ενημερώνουμε περιστασιακά αυτή τη δήλωση απορρήτου για να αντικατοπτρίσουμε τις αλλαγές στις υπηρεσίες μας και τα σχόλια των πελατών καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση ή στον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο πριν υλοποιήσουμε τις αλλαγές, είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα αυτήν τη δήλωση για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Αρχή σελίδας

Επικοινωνία μαζί μας

Τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα από το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν την έχουμε τηρήσει πλήρως, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web. Εάν έχετε οποιοδήποτε τεχνικό ερώτημα ή ερώτημα γενικής υποστήριξης, στείλτε σχόλια στο webmaster@cytsi.org.

Ταμείο Σύνταξης Ιατρών Νίκου Γεωργίου 6, Μπλοκ C, 4ος Όροφος, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ. 24949, 1355 Λευκωσία, Κύπρος

Αρχή σελίδας


Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants