Όροι χρήσης

Συμφωνία μεταξύ του χρήστη  και του Ταμείου Συντάξεων Ιατρών & Οδοντιάτρων (ΤΣΙΟ)

Το Ταμείο Συντάξεων Ιατρών & Οδοντιάτρων εφεξής «ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ» έχουν δημιουργήσει έναν ιστότοπο και μια αίτηση σύνδεσης για να ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά με το σκοπό, τη λειτουργία και τα οικονομικά στοιχεία ή / και τα αποτελέσματα του Ταμείου. Όλοι οι ιατροί και οι οδοντίατροι, όταν αναλαμβάνουν τέτοιες επαγγελματικές υπηρεσίες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά λόγω ορισμένων προϋποθέσεων, υποχρεούνται να προσχωρήσουν στο Ταμείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Η ευκαιρία που έχετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για την κατανόηση των δικαιωμάτων και των ωφελημάτων του Ταμείου από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και άλλους επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν την Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας και τον τρόπο χρήσης και αποθήκευσης του. Τα μέλη του Ταμείου που συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής αιτήσεων τόσο για την εγγραφή όσο και για την απόκτηση παροχών συμφωνούν αυτομάτως με την απαραίτητη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων προκειμένου να εντοπίσουν και να επαληθεύσουν κάθε μέλος για τους σκοπούς του Ταμείου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους αυτούς τους όρους και να γνωρίζετε ότι η συμμετοχή σας στο ΤΑΜΕΙΟ, η χρήση της ιστοσελίδας του Ταμείου, των υπηρεσιών και / ή της εφαρμογής σύνδεσης συνιστά τη σύμφωνη γνώμη σας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Σ'ΑΥΤHN THN ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (down-loading) από αυτόν τον διακομιστή (το "Λογισμικό"), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ή/και των προμηθευτών της. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της Άδειας Χρήσης τελικού χρήστη, αν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό (η "Άδεια Χρήσης"). Οι τελικοί χρήστες δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν Λογισμικό που συνοδεύεται από, ή συμπεριλαμβάνει, Άδεια Χρήσης, εκτός αν προηγουμένως συμφωνήσουν με τους όρους της Άδειας Χρήσης.

Το Λογισμικό διατίθεται για φόρτωση, αποκλειστικά για χρήση από τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση του Λογισμικού, που δεν είναι σύμφωνη με την Άδεια Χρήσης, απαγορεύεται ρητά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΡΗΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Άδεια για Χρήση Εγγράφων, όπως ειδικά συγγράμματα (White Papers), δελτία τύπου, πληροφοριακά έγγραφα (data sheets) και συχνά ερωτήματα (Frequently Asked Questions) και τεχνικά άρθρα (Knowledge base articles) που προέρχονται από αυτόν τον Διακομιστή ("Διακομιστής"), χορηγείται υπό τον όρο ότι:

1.

σε όλα τα αντίγραφα εμφανίζεται η πιο κάτω σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αυτή η ανακοίνωση χορήγησης άδειας,

2.

η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και

3.

δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ/Η ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΚΑΝEΝΑΝ ΤΡOΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΕΝ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ή/KAI TΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΟ, ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ/Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Σ'ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ KAI/Ή ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ (SITE) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ (SITES) ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ (SITE) ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΑΣ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2010 του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών ή/και των προμηθευτών της Νίκου Γεωργίου 6, Μπλοκ C, 4ος Όροφος, Λευκωσία, Κύπρος Τ.Θ. 24949, 1355 Λευκωσία, Κύπρος. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ: ΣΗΜΑΤΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, & ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταμείο Σύνταξης Ιατρών και/ή άλλα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, είτε είναι καταχωρημένα σήματα είτε διακριτικά γνωρίσματα του Ταμείου Σύνταξης Ιατρών στην Κύπρο. ή/και άλλες χώρες. Άλλα προϊόντα και άλλες εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να είναι σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Οι επωνυμίες εταιριών, τα ονόματα προϊόντων, φυσικών προσώπων, χαρακτήρων και/ή δεδομένων που αναφέρονται εδώ δεν είναι πραγματικά και επουδενί επιδιώκεται να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε πραγματικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προϊόντα ή γεγονότα, εκτός αν ρητά δηλώνεται.

Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.

Επικοινωνήστε με το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.


Αρχή σελίδας


Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants