Αναζήτηση
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΩΝ

Δ.Σ.: Ευθύνες/Συνεδριάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Απαρτίζεται από 11 μέλη τα οποία εκλέγονται σε Παγκύπρια Γενική συνέλευση των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων.
 • Τα μέλη ψηφίζουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο  και καταρτίζονται σε σώμα.
 • Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να προέρχονται από τον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο.
 • Πρόεδρος του Ταμείου:
  • Δικαίωμα και ευθύνη να υπογράφει για το Ταμείο
  • Αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις του Ταμείου
  • Συγκαλεί και προεδρεύει συνεδριάσεων
 • Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τα καθήκοντα αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος.
 • Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής με δικαίωμα επανεκλογής.

Διοικητικό Συμβούλιο 2018 -2020  
 
Θέση Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επαρχία
Πρόεδρος Δημήτρης Χατζήπαπας
Ιατρός Λεμεσός
Αντιπρόεδρος Βρασίδας Φιλιππίδης Οδοντίατρος Λεμεσός
Μέλη: Χάρης Χαραλάμπους Ιατρός Λευκωσία
  Μαρίλια Λοϊζου Ιατρός Λευκωσία
  Μιχάλης Σαββίδης Ιατρός Λευκωσία
  Κώστας Μακρής Οδοντίατρος Λευκωσία
  Γιώργος Μηνά Οδοντίατρος Λάρνακα
  Παντελής Κωμοδρόμου Οδοντίατρος Αμμόχωστος
  Ιωάννης Ηλιάδης Ιατρός Λεμεσός
  Ιβάν Βερεσιές Ιατρός Λάρνακα
  Ανδρέας Ρουσιάς Ιατρός Λευκωσία

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Τακτικές συνεδριάσεις 1 φορά τον μήνα ή/και έκτακτες συνεδριάσεις
 • Θέματα που απασχολούν το Ταμείο (οικονομικά , επενδυτικά, διαχειριστικά θέματα)
 • Εξετάζουν περιπτώσεις μελών που αιτούνται παροχών, αλλαγής σχεδίου ή ακόμα και περιπτώσεις που χρήζουν νομικής παρέμβασης
 • Πρακτικά Συνεδριάσεων – τηρούνται σε κάθε συνεδρίαση - ηχογραφούνται, αποκωδικοποιούνται, καταγράφονται και αποστέλλονται στα μέλη του συμβουλίου μέσω email ή fax για έγκριση.
 • Το κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να προχωρήσει σε σημειώσεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με τα όσα γράφτηκαν στα πρακτικά, τις οποίες θα θέσει στην επόμενη συνεδρίαση.
 • Όλες οι αποφάσεις παίρνονται μόνο όταν υπάρχει απαρτία, δηλαδή όταν παρίστανται 6 από τα 11 μέλη.
 • Παρόν πάντα στις συνεδριάσεις ο Διευθυντής του Ταμείου ή/και Λειτουργός

Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Εφαρμογή Κανονισμών και Νόμων
 • Ευθύνη για σωστή και εύρυθμη διαχείριση του Ταμείου
 • Τήρηση Μητρώου Μελών
 • Εξέταση/έγκριση περιπτώσεων υποβολής Παροχών
 • Διορισμό Συμβούλων
 • Επαφή με Συμβούλους / Εμπειρογνώμονες
 • Έκδοση Ανακοινώσεων προς όλα τα μέλη για θέματα που μπορεί να προκύψουν αλλά και ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Γενική Ευθύνη για τις Επενδύσεις

Όροι χρήσης | Πολιτική προσωπικών δεδομένων | Ιστοχάρτης
Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants