Αναζήτηση
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΩΝ

Παροχές

1. Παροχή Αφυπηρέτησης
Εισφορέας δικαιούται παροχή αφυπηρέτησης, αν συμπλήρωσε την ηλικία αφυπηρέτησης 65 έτος και κατέβαλε εισφορές για 60 τουλάχιστο μήνες εισφοράς. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει την πληρωμή ολόκληρης της ετήσιας σύνταξης περιοδικά κατά μήνα ή την πληρωμήτης εφάπαξ ή την πληρωμή της εν μέρει περιοδικά κατά μήνα και ενμέρει εφάπαξ. Παροχή Αφυπηρέτησης (Π1)

2. Παροχή Πρόωρης Αφυπηρέτησης
Εισφορέας δικαιούται παροχή πρόωρης αφυπηρέτησης, αν συμπλήρωσε την ηλικία των εξήντα χρόνων, κατέβαλε εισφορές για εκατόν είκοσι τουλάχιστο μήνες εισφοράς, από τους οποίους για εξήντα τουλάχιστο κατέβαλε εισφορές με βάση τον Κανονισμό 9 ή 12 και έπαυσε να ασκείτο επάγγελμα του ιατρού. Παροχή Πρόωρης Αφυπηρέτησης (Π1)

3. Παροχή Ανικανότητας
Η παροχή ανικανότητας δίνεται σε εισφορείς αν:
1. Μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων κανονισμών κατέστη ανίκανος για εργασία,
2. προβλέπεται να παραμείνει μόνιμα ανίκανος για εργασία,
3. αμέσως πριν καταστεί ανίκανος για εργασία κατέβαλλε εισφορά ή είχε υποχρέωση για καταβολή εισφοράς και
4. δεν απέκτησε δικαίωμα για παροχή πρόωρης αφυπηρέτησης ή για παροχή αφυπηρέτησης.
5. η ανιικανότητα δεν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος
Παροχή Ανικανότητας (Π2-Π4)

4. Παροχή Αναπηρίας
Εισφορέας δικαιούται παροχή αναπηρίας αν:
1.Μετά την έναρξη της ισχύος των παρόντων κανονισμών υπέστη ατύχημα το οποίο του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία σε βαθμό 30 τουλάχιστον επί τα εκατό,
2.αμέσως πριν το ατύχημα κατέβαλλε εισφορά ή είχε υποχρέωση για καταβολή εισφοράς και
3.δεν απέκτησε δικαίωμα για παροχή πρόωρης αφυπηρέτησης ή για παροχή αφυπηρέτησης.
Παροχή Αναπηρίας (Π3-Π4)

5. Παροχή Θανάτου
Σε περίπτωση θανάτου εισφορέα, καταβάλλεται παροχή θανάτου στους δικαιούχους, αν ο εισφορέας αμέσως πριν από την ημερομηνία θανάτου του, κατέβαλλε εισφορά ή είχε υποχρέωση για καταβολή εισφοράς και δεν απέκτησε δικαίωμα για παροχή ανικανότητας, αφυπηρέτησης ή πρόωρης αφυπηρέτησης. Παροχή λόγω Θανάτου (Π5)

6. Παροχή Βοηθήματος Θανάτου
Σε περίπτωση θανάτου εισφορέα, ο οποίος έχει καταβάλει εισφορές για 6 τουλάχιστον μήνες εισφοράς και δεν απέκτησε δικαίωμα για παροχή ανικανότητας, αφυπηρέτησης ή πρόωρης αφυπηρέτησης, καταβάλλεται βοήθημα λόγω θανάτου. Το βοήθημα λόγω θανάτου καταβάλλεται εφάπαξ και το ποσό καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ κατόπιν συμβουλής του αναλογιστή του Ταμείου. Παροχή Βοηθήματος λόγω Θανάτου (Π6)

7. Παροχή Επιζώντων
Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου στον οποίο κατά την ημερομηνία του θανάτου του καταβαλλόταν περιοδικά σύνταξη αφυπηρέτησης ή σύνταξη πρόωρης αφυπηρέτησης, ο χήρος/χήρα και τα εξαρτώμενα τέκνα του δικαιούνται παροχή επιζώντων. Παροχή Επιζώντων (Π7)
Όροι χρήσης | Πολιτική προσωπικών δεδομένων | Ιστοχάρτης
Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants