Αναζήτηση
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΩΝ

Γενικές οδηγίες

Επιβαρύνσεις

Καθυστέρηση Πληρωμής Εισφορών:

  • Τηλεφωνική ή/και γραπτή επικοινωνία με το μέλος για ενημέρωση του σχετικά με τις υποχρεώσεις του.
  • Προειδοποίηση για την επιβάρυνση που θα επωμιστεί (3% τον πρώτο μήνα και +3% για κάθε μήνα μέχρι και το 15%) ( Δείγμα προειδοποιητικής επιστολής )
  • Σε περίπτωση συνεχούς καθυστέρησης, αποστολή αυστηρότερης επιστολής με προειδοποίηση για νομικά μέτρα (Δείγμα επιστολής)

  
Είσπραξη Εισφορών

  • Συμπλήρωση έντυπου τραπεζικής εντολής  από το μέλος (έντυπο 3)
  • Αποστολή στην τράπεζα για να δημιουργηθεί αριθμός εντολής (ευθύνη ΤΣΙΟ)
  • Αφού ενημερωθεί το ΤΣΙΟ με το αριθμό εντολής, γίνεται η καταχώρηση  στο σύστημα και  η πληρωμή είναι εφικτή και εκτελείται με ηλεκτρονικές οδηγίες προς τις Τράπεζες την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα με βάση την επιλογή του κάθε μέλους.

Νομικές Διαδικασίες

  • Αποστολή συστημένης επιστολής από Δικηγόρο ΤΣΙΟ
  • Καταχώρηση αγωγής

 


Όροι χρήσης | Πολιτική προσωπικών δεδομένων | Ιστοχάρτης
Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants