Αναζήτηση
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΩΝ

Συνήθεις ερωτήσεις

1.   Τι είναι σημαντικό να μην παραλείψω να  συμπληρώσω στην αίτηση εγγραφής; (έντυπο 1)

      Το σημαντικό στην αίτηση εγγραφής (έντυπο 1) είναι η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο του Υπουργείου Υγείας

 

2.   Τι πρέπει να επισυνάψω με την αίτηση εγγραφής (έντυπο 1);

      Πρέπει να επισυναφθεί επιταγή  ή μετρητά για το ποσό € 51,26 (για ιατρούς & για οδοντιάτρους) που αντιπροσωπεύει το ποσό

      εγγραφής και Να μην παραλείψω να επισυνάψω αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας.

 

3.   Η επιλογή μου για βασικό σχέδιο. Α, Β, Γ, Δ, Ε ή ειδική επιλογή επηρεάζει την παροχή θανάτου ή ανικανότητας;

      Το ποσό παροχής θανάτου ή ανικανότητας είναι το ίδιο για κάθε μέλος ανεξάρτητα της επιλογής εισφοράς του.

       Οι επιλογές επηρεάζουν αναλογικά μόνο την παροχή αφυπηρέτησης.

 

4.   Ποιος ο σκοπός του εντύπου Αυτόματης Τραπεζικής Εντολής;

      Ο σκοπός του πιο πάνω εντύπου είναι η είσπραξη του ποσού της εισφοράς σας, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.  Θα καλύπτει το ποσό της επιλογής σας  ή τυχόν καθυστερημένες εισφορές ή/και επιβαρύνσεις.

 

5.   Το έντυπο Αυτόματης Τραπεζικής Εντολής να δοθεί στη Τράπεζα μου ή να σταλεί στο γραφείο  διαχείρισης του Ταμείου;

      Το έντυπο πρέπει να σταλεί στο γραφείο διαχείρισης του Ταμείου μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα.

 

6.   Το Ταμείο συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες;

      Το Ταμείο έχει συμφωνία συνεργασίας με τη Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, που αυτό εξυπακούει συνεργασία με όλα τα συνεργατικά

      ιδρύματα, καθώς και με τις εμπορικές Τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Μαρφίν, Ελληνική, Εθνική, Άλφα και USB.
 

7.   Σε ποια ηλικία πρέπει να κάνω αίτηση για αφυπηρέτηση;

Δικαίωμα έχει το μέλος που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.  Έχει να επιλέξει σύνταξη ή εφάπαξ ποσό.  Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από τη ημερομηνία αφυπηρέτησης.

 

8.   Τι προϋποθέτει η αίτηση πρόωρης αφυπηρέτησης;

Δικαίωμα έχει το μέλος που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, κατέβαλε εισφορές για εκατόν είκοσι μήνες εισφοράς και έπαυσε να ασκεί το επάγγελμα του ιατρού.

 

9.   Τι προϋποθέτει το  δικαίωμα σε παροχή αναπηρίας;

Η αίτηση υποβάλλεται σε περίπτωση που η ανικανότητα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος και πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική έκθεση.

 

10. Ποιος συμπληρώνει τη αίτηση παροχής θανάτου για αποβιώσαν μέλος του Ταμείου;

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από το σύζυγο ή εξαρτώμενο τέκνο του αποβιώσαντος μέλους.

 

11. Ποιος έχει δικαίωμα στη παροχή βοηθήματος λόγω θανάτου;

Η αίτηση υποβάλλεται σε περίπτωση θανάτου μέλους που δεν απέκτησε δικαίωμα για παροχή ανικανότητας, αφυπηρέτησης ή πρόωρης αφυπηρέτησης. Η παροχή αντιπροσωπεύει το ποσό των εισφορών του μέλους και το μερίδιο από τη απόδοση των επενδύσεων του Ταμείου, μείον η ασφαλιστική κάλυψη και διοικητικά έξοδα.

 

12. Το ποσό των εισφορών είναι φοροαπαλλαγμένο;

Ναι το ποσό των εισφορών είναι φοροαπαλλαγμένο και το γραφείο διαχείρισης θα στέλνει το κατάλληλο πιστοποιητικό προς τα μέλη του το Μάρτιο κάθε χρόνου, ούτως ώστε να αποστέλλεται με τη φορολογική δήλωση.

 

13. Πώς μπορώ να αλλάξω τη επιλογή μου ούτως ώστε να αυξήσω το ποσό της εισφοράς μου;

Συμπληρώνοντας την αίτηση επιλογής ή αλλαγής εισφοράς  και αποστέλλοντας την στο γραφείο διαχείρισης.


  14. Ποιά είναι η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης καταβολής εισφορών στο Ταμείο για τους Οδοντίατρους?

Όλοι οι Οδοντίατροι που ήταν εγγεγραμμένοι στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο πριν την 1η Οκτωβρίου 2011, έχουν υποχρέωση ανεξάρτητα της ημερομηνίας εγγραφής τους στο Ταμείο, να πληρώσουν αναδρομικά εισφορές απο τον Οκτώβριο 2011. (π.χ. Αν κάποιος οδοντίατρος ήταν γραμμένος στον ΠΟΣ πριν τον Οκτώβριο αλλά κάνει την εγγραφή του στο Ταμέιο Συντάξεων Ιατρών και Οδοντιάτρων τον Φεβρουάριο, το ποσό που θα αποκοπεί τέλος του μήνα θα είναι 5 φορές το ποσό της επιλογής του, για Οκτ - Φεβ)

 

 15. Μέχρι πότε μπορούν οι Οδοντίατροι να ασκήσουν το δικαίωμα της εξαγοράς προϋπηρεσίας?

         Οι οδοντίατροι μπορούν να εξαγοράσουν προϋπηρεσία το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012.

 

 


Όροι χρήσης | Πολιτική προσωπικών δεδομένων | Ιστοχάρτης
Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants