Αναζήτηση
 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΩΝ

Σκοπός ταμείου

Το Ταμείο Σύνταξης Ιατρών και Οδοντιάτρων, βάση της «Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών», ΟΔΗΓΙΑ 2003/41, ακολουθεί πιστά τον σκοπό ότι «Στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει επίσης να παραμένουν πλήρως υπεύθυνα για το ρόλο και τις λειτουργίες των διαφόρων ιδρυμάτων που προσφέρουν επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές, όπως τα ταμεία συντάξεων ολόκληρου του οικονομικού κλάδου, τα ταμεία συντάξεων των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις ασφάλειας ζωής».

Το ΤΣΙΟ δημιουργήθηκε με κύριο μέλημα του την προσφορά συνταξιοδοτικής προστασίας, παροχών και ασφάλισης στα μέλη του πέραν από το Tαμείο Kοινωνικής Aσφάλισης, το όποιο ήδη υπάρχει. Η προσπάθεια αυτή έχει πετύχει και έχει προσφέρει πολλά θετικά στον ιατρικό και οδοντιατρικό κόσμο της Κύπρου. Αυτό είναι εμφανές μέσα από την εδραίωση στη συνείδηση των ιδιωτών ιατρών, οι οποίοι καθημερινά αγκαλιάζουν και εμπιστεύονται το Ταμείο όλο και περισσότερο. Τώρα, το ΤΣΙΟ, είναι υπερήφανο που κατάφερε να προσφέρει ασφάλεια στα μέλη του. Αυτός ήταν, και θα είναι ο κυρίαρχος στόχος και σκοπός μας.


Όροι χρήσης | Πολιτική προσωπικών δεδομένων | Ιστοχάρτης
Copyright © Ταμείο Σύνταξης Ιατρών - All rights reserved Developed and Maintained by ZEBRA Consultants